PROJE AMACI


Farklı kültürlerden gelen yabancı uyruklu öğrencilerin entegrasyonu için daha kapsayıcı okul ortamları ve eğitim stratejilerini teşvik etmek için personel becerilerini artırmak

PROJENİN HEDEFİ

Proje Genel Hedefimiz

Farklı kültürlerden gelen yabancı uyruklu öğrencilerin entegrasyonu için daha kapsayıcı okul ortamları ve eğitim stratejilerini teşvik etmek için personel becerilerini artırmak

Proje Özel  Hedeflerimiz

•    Avrupa'daki öğrenme hareketliliği konsorsiyumu kapsamında öğretmenlere, yöneticilere, öğrencilere ve ebeveynlere bütüncül bir yaklaşımla kapsayıcı ve kültürlerarası eğitime yönelik beceriler kazandırmak
•    Eşitlikçi ve kapsayıcı eğitim ilkelerini, sürdürülebilir uluslararası bir ağ kurarak teşvik etmek

Proje Hedef Kitlemiz

Temel eğitim ve ortaöğretim düzeyinde yabancı uyruklu öğrencisi bulunan okullarımızda görev yapan personel ile bu okullarımızda öğrenim gören tüm öğrenci ve velileri

Proje Süresi

12 Ay

Proje, 01.01.2021  -  01.01.2022 tarihleri arasında uygulanacaktır.

HABERLER

Tüm Haberler >>

FAALİYETLER

e-KÜTÜPHANE

KOORDİNATÖR VE ORTAK KURUMLAR

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü