All posts by: Diversity Project

About Diversity Project

Yeni bir eğitim-öğtetim yılına başlarken geçen yıldan projemizden bize kalanlar… Öğrendiklerimiz ve deneyimlerimize bu sene çok daha fazlasını koyup, daha kapsayıcı okul ve okul çevresi ortamları sunacağımız bir yıl olmasını diliyoruz.

Diversity – Farklılıklar İçinde Birliktelik Projemiz kapsamında başvuru yapan tüm üye okullarımız eTwinning Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazanmıştır.Bu büyük başarıda emeği geçen tüm üye okullarımızı ve öğretmenlerimizi tebrik ederiz.

2001 yılında UNESCO, Kültürel Çeşitlilik Evrensel Bildirgesi’ni kabul etmiş ve Aralık 2002’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kültürel çeşitliliği her yönüyle teşvik etmek amacıyla her yıl 21 Mayıs gününü ‘Dayanışma ve Diyalog için Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü ilan etmiştir. Bu özel günde projemize dahil olan 9 okulumuzun personeline yönelik Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı […]

Erasmus+’ Proje ortağı okullarımızdan katılımcı öğretmenlerimiz için 3 farklı seviyede ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik online ve yüz yüze kurslarımız keyifle devam ediyor.

FARKLI KÜLTÜRLERE KARŞI FARKINDALIĞI ARTIRMAK İÇİN ÇOK DİLLİ ve KÜLTÜRLÜ ÖĞRENCİ, OKUL VE AİLELERİ DİYALOĞU Farklı kültürlere karşı farkındalığı, saygıyı ve dayanışmayı artırmak için okullarımızda personel, veli ve öğrencinin dahil olduğu bütüncül bir anlayışla interaktif faaliyetler düzenlemenin yanı sıra yurtdışı öğrenme faaliyeti öncesinde personel becerilerini ve okul-öğrenci-veli diyaloğunu artıracak webinar programı düzenlenecektir.

FARKLI KÜLTÜRLERi YAŞAYARAK ÖĞRENMEK İÇİN ERASMUS+ ULUSLARARASI BİR ÖĞRENME DENEYİMİ İÇİN ERASMUS+ PERSONEL KURSU Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 2020-1-TR01-KA101-091509 No’lu proje kapsamında Müdürlüğümüz liderliğinde konsorsiyum üyesi 9 okulumuzun personeli Avrupa’da “Göçmen Öğrencilerin Entegrasyonu ve Kapsayıcı Eğitim Kursuna” katılım sağlayacaklardır. Kurs sırasında çok kültürlü sınıf yönetimi ve problemlerle baş etme becerileri gelişen öğretmenlerimiz […]

KAPSAYICI BİR OKUL İÇİN “ÇOK KÜLTÜRLÜ ÖĞRENCI KULUBÜ” KAPSAYICI BİR OKUL ÇEVRESİ VE AİLE DAYANIŞMASI İÇİN “ÇOK KÜLTÜRLÜ AİLE KULÜBÜ” “Çok Kültürlü Öğrenci ve Aile Kulüpleri” faaliyetimiz kapsamında okullarımızda 2018 MF Club Projemiz kapsamında geliştirilen Öğretmen ve Ailelere yönelik rehberlerin desteğiyle Çok Dilli Aileler Kulubü ve farklı kültürdeki öğrencilerin kendi dil ve kültürlerini yaşamasına imkan […]

  • 1
  • 2