FARKLI DİLLERE KARŞI FARKINDALIĞI ARTIRMAK İÇİN
ÇEVRİMİÇİ MULTILOG ATÖLYE ÇALIŞMASI VE ETKİNLİKLERİ

Avrupa’nın tamamında, Avrupa Konseyine üye 47 devlet tarafından temsil edilen 800 milyon Avrupa’lı hangi yaşta olursa olsun ister okul içinde ister okul dışında daha fazla dil öğrenmeye teşvik edilmektedir. Dilsel farklılıkların daha yüksek bir kültürler arası anlayışa ulaşmada önemli bir araç olduğu ve kıtamızın zengin kültürel mirasının anahtarı olduğu bilinciyle, Avrupa Konseyi bütün Avrupa’da çok dilliliği desteklemektedir. Avrupa Diller Günü, Avrupa Konseyi girişimi ile 2001 tarihinden beri her 26 Eylül’de Avrupa Komisyonu ile birlikte kutlanmaktadır. Projemiz kapsamında “Multilog, Avrupa Diller Günü Kutlaması” faaliyeti ile sürdürülebilir bir platformda:

  1. Toplumu dil öğrenmenin önemi hakkında bilinçlendirmeyi,
  2. Çok dilliliği ve kültürler arası anlayışı geliştirmede dil öğrenmenin etkisine dikkat çekmeyi,
  3. Avrupa’nın korunması ve beslenmesi gereken dilsel ve kültürel zenginliğini geliştirmeyi,
  4. Okul içinde veya okul dışında, ister profesyonel ihtiyaçlar için isterse de okumak ya da eğlence ve seyahat amaçlı olsun dil öğrenimini teşvik etmeyi,
  5. Okul içinde veya okul dışında, hayat boyu dil öğrenimini desteklemeyi amaçlıyoruz.