FAALİYETLER

FARKLI KÜLTÜRLERE KARŞI FARKINDALIĞI ARTIRMAK İÇİN ÇOK DİLLİ ve KÜLTÜRLÜ ÖĞRENCİ, OKUL VE AİLELERİ DİYALOĞU Farklı kültürlere karşı farkındalığı, saygıyı ve dayanışmayı artırmak için okullarımızda personel, veli ve öğrencinin dahil olduğu bütüncül bir anlayışla interaktif faaliyetler düzenlemenin yanı sıra yurtdışı öğrenme faaliyeti öncesinde personel becerilerini ve okul-öğrenci-veli diyaloğunu artıracak webinar programı düzenlenecektir.

FARKLI KÜLTÜRLERi YAŞAYARAK ÖĞRENMEK İÇİN ERASMUS+ ULUSLARARASI BİR ÖĞRENME DENEYİMİ İÇİN ERASMUS+ PERSONEL KURSU Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 2020-1-TR01-KA101-091509 No’lu proje kapsamında Müdürlüğümüz liderliğinde konsorsiyum üyesi 9 okulumuzun personeli Avrupa’da “Göçmen Öğrencilerin Entegrasyonu ve Kapsayıcı Eğitim Kursuna” katılım sağlayacaklardır. Kurs sırasında çok kültürlü sınıf yönetimi ve problemlerle baş etme becerileri gelişen öğretmenlerimiz […]

KAPSAYICI BİR OKUL İÇİN “ÇOK KÜLTÜRLÜ ÖĞRENCI KULUBÜ” KAPSAYICI BİR OKUL ÇEVRESİ VE AİLE DAYANIŞMASI İÇİN “ÇOK KÜLTÜRLÜ AİLE KULÜBÜ” “Çok Kültürlü Öğrenci ve Aile Kulüpleri” faaliyetimiz kapsamında okullarımızda 2018 MF Club Projemiz kapsamında geliştirilen Öğretmen ve Ailelere yönelik rehberlerin desteğiyle Çok Dilli Aileler Kulubü ve farklı kültürdeki öğrencilerin kendi dil ve kültürlerini yaşamasına imkan […]

FARKLI DİLLERDE OKUMAK İÇİN – ÖĞRENCİ OKUMA KÖŞELERİ ÖĞRETMEN DESTEK MATERYALLERİ – FARKLI KÜLTÜRLERİ ANLAMAK İÇİN Projemiz kapsamında okullarımızda 6-16 yaş gurubu öğrencilere yönelik elçilikler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iletişime geçerek çok dilli kitap, hikaye, film DVD içeren “Çok Dilli e-Kütüphane ve Öğrenci Okuma Köşeleri ” organize edilerek öğrenciler hem okullarında hem de sanal […]

FARKLI DİLLERE KARŞI FARKINDALIĞI ARTIRMAK İÇİNÇEVRİMİÇİ MULTILOG ATÖLYE ÇALIŞMASI VE ETKİNLİKLERİ Avrupa’nın tamamında, Avrupa Konseyine üye 47 devlet tarafından temsil edilen 800 milyon Avrupa’lı hangi yaşta olursa olsun ister okul içinde ister okul dışında daha fazla dil öğrenmeye teşvik edilmektedir. Dilsel farklılıkların daha yüksek bir kültürler arası anlayışa ulaşmada önemli bir araç olduğu ve kıtamızın […]