FARKLI DİLLERDE OKUMAK İÇİN – ÖĞRENCİ OKUMA KÖŞELERİ

ÖĞRETMEN DESTEK MATERYALLERİ – FARKLI KÜLTÜRLERİ ANLAMAK İÇİN

Projemiz kapsamında okullarımızda 6-16 yaş gurubu öğrencilere yönelik elçilikler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iletişime geçerek çok dilli kitap, hikaye, film DVD içeren “Çok Dilli e-Kütüphane ve Öğrenci Okuma Köşeleri ” organize edilerek öğrenciler hem okullarında hem de sanal ortamda çok dilli kitap ve mayeryallere erişim fırsatına kavuşacaktır. Projemiz ayrıca öğretmenlerimiz ve eğitim uzmanlarımız için kapsayıcı eğitim stratejilerine ve kültürlerarası eğitime yönelik mesleki gelişimin ve becerilerin teşvik edilmesi kapsamında ulusal ve uluslararası üst politika belgeleri, raporları ve alana yönelik ilgili diğer dökümanlara erişim imkanı sunacaktır.