2001 yılında UNESCO, Kültürel Çeşitlilik Evrensel Bildirgesi’ni kabul etmiş ve Aralık 2002’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kültürel çeşitliliği her yönüyle teşvik etmek amacıyla her yıl 21 Mayıs gününü ‘Dayanışma ve Diyalog için Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü ilan etmiştir. Bu özel günde projemize dahil olan 9 okulumuzun personeline yönelik Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı ve İngiliz Dili Eğitimi Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Nuray ALAGÖZLÜ tarafından ‘Çok Dilli ve Kültürlü Okullarda Eğitim Modelleri’ üzerine faydalı bir webinar düzenlenmiştir.Tüm dünyanın, barış içinde, dil, din, ırk ayrımı olmaksızın birbirine saygı duyduğu, sevdiği ve hoşgörü ile yaklaştığı bir geleceğe sahip olmasını umut ediyor ve bu güzel günü bir kez daha kutluyoruz.

Dünya tüm renkleri ile güzel

Webinar linki: https://youtu.be/s04BReCkD-M