FARKLI KÜLTÜRLERE KARŞI FARKINDALIĞI ARTIRMAK İÇİN
ÇOK DİLLİ ve KÜLTÜRLÜ ÖĞRENCİ, OKUL VE AİLELERİ DİYALOĞU

Farklı kültürlere karşı farkındalığı, saygıyı ve dayanışmayı artırmak için okullarımızda personel, veli ve öğrencinin dahil olduğu bütüncül bir anlayışla interaktif faaliyetler düzenlemenin yanı sıra yurtdışı öğrenme faaliyeti öncesinde personel becerilerini ve okul-öğrenci-veli diyaloğunu artıracak webinar programı düzenlenecektir.