FARKLI KÜLTÜRLERi YAŞAYARAK ÖĞRENMEK İÇİN
ERASMUS+
ULUSLARARASI BİR ÖĞRENME DENEYİMİ İÇİN
ERASMUS+ PERSONEL KURSU

Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 2020-1-TR01-KA101-091509 No’lu proje kapsamında Müdürlüğümüz liderliğinde konsorsiyum üyesi 9 okulumuzun personeli Avrupa’da “Göçmen Öğrencilerin Entegrasyonu ve Kapsayıcı Eğitim Kursuna” katılım sağlayacaklardır. Kurs sırasında çok kültürlü sınıf yönetimi ve problemlerle baş etme becerileri gelişen öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz kurs sonrasında ise “Çok Kültürlü Okul, Çok Dilli Kütüphane, Çok Kültürlü Proje Gurubu, Çok Kültürlü Merkez” ziyaretleri gerçekleştirerek farklı kültürleri yaşayarak öğrenme fırsat elde edeceklerdir.