PROJE HAKKINDA

Proje Kapsamı

Erasmus+ Programı |  Okul Eğitimi Kapsamında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği |2020-1-TR01-KA101-091509

Proje Adı

“DIVERSITY”

Developing Integrity, Variety, Equality, Respect, Solidarity and Interculturalism for Teachers and Youngsters

"FARKLILIKLAR İÇİNDE BİRLİKTELİK"

Öğretmenler ve Öğrenciler için Beraberlik, Çeşitlilik, Eşitlik, Saygı, Dayanışma ve Kültürlerarası İletişim Anlayışını Geliştirme

Asya’dan Avrupa’ya Afrika’dan Orta Doğu’ya 

"Nitelikli Kapsayıcı Eğitimi Geliştirmek için

“Farklılıklar içinde Birlikteyiz”

‘Erasmus+ Diversity - Farklılıklar içinde Birliktelik’  Projemiz, 97 farklı ülkeden 45 bine yakın öğrencisi ve 1253 okul ile dünyaya kucak açan Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Liderliğinde, 16 farklı milletten ortalama %31,49’u yabancı uyruklu öğrencilerden oluşan konsorsiyum üyesi 9 okulumuz, 319 personel, 5.506 öğrenci ve 5.393 velimiz  ile farklı kıtalardan öğrencilerimiz ve aileleri için kapsayıcı eğitimi teşvik etme çabamızın bir ürünüdür.

ÇIKIŞ NOKTAMIZ

“Eğitimde Fırsat Adaletini Sağlamak Hedefiyle Kapsayıcı Okul Ortamları ve Çevresi için Birliktelik”

9 OKUL 16 FARKLI MİLLETTEN ÖĞRENCi YAŞANAN ORTAK SORUNLAR

•    Düşük kültürlerarası öğretim ve yönetim becerileri
•    Çok kültürlü öğrencilerin akademik başarı ortalamasının daha düşük olması
•    Öğretmenlerin performans değerlendirme için yeni yöntem ve araçlara ihtiyaç duyması
•    Personelin uluslararası bir ağ kurma ve öğrenme deneyim yoksunluğu
•    Yabancı uyruklu öğrencileri uygun sınıflara yerleştirme zorluğu
•    Kültürel çeşitlilik ile ilgili düşük farkındalık
•    Çok kültürlü öğrencilerin yeni kültürü benimsemekte ve eğitim sistemine uyum sağlamakta güçlük çekilmesi
•    Öğrencilerin ve ailelerin kendi kültürlerini ve ana dillerini tanıtmak için yeterli imkâna sahip olmaması
•    Ayrımcılığın daha yüksek, demokratik okul kültürünün daha düşük olması
•    İletişim sorunları
•    Şiddet ve zorbalık
•    Sosyal ve duygusal destek ile ilgili yaşanan problemler
•    Psiko-sosyal problemlerin daha fazla görülmesi

Proje Genel Hedefimiz

Farklı kültürlerden gelen yabancı uyruklu öğrencilerin entegrasyonu için daha kapsayıcı

okul ortamları ve eğitim stratejilerini teşvik etmek için personel becerilerini artırmak

Proje Özel  Hedeflerimiz

•  Avrupa'daki öğrenme hareketliliği konsorsiyumu kapsamında öğretmenlere, yöneticilere, öğrencilere ve ebeveynlere bütüncül bir yaklaşımla kapsayıcı ve kültürlerarası eğitime yönelik beceriler kazandırmak

 •  Eşitlikçi ve kapsayıcı eğitim ilkelerini, sürdürülebilir uluslararası bir ağ kurarak teşvik etmek

 Proje Hedef Kitlemiz

 Temel eğitim ve ortaöğretim düzeyinde yabancı uyruklu öğrencisi bulunan okullarımızda görev yapan personel ile bu okullarımızda öğrenim gören tüm öğrenci ve velileri

 Proje Süresi

 12 Ay

Proje, 01.01.2021  -  01.01.2022 tarihleri arasında uygulanacaktır