ALTINDAĞ NAZİFE HATUN İLKOKULU

Okulumuza adı verilen Nazife Hatun 1892-1952 yılları arasında Ankara’da yaşamıştır. Nazife Hatun 1952 yılında ölümünden sonra Kavaklar’dan Önder son durağa kadar olan arsa varislerine kalır. Nazife Urgancı’nın kızı Halise Baykal annesinden kalan hissesinin eşi Müştak Bey ile birlikte okul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na hibe etmeye karar verirler. Okulun isminin Nazife Hatun olması şartıyla 3600 metre karelik ve 180.000 lira değerindeki arsayı bağışlarlar. Böylece 1964-1965 yıllarında bodrum ve zemin kattan ibaret olan okulumuz inşa edilmiştir. 1967’de birinci kat inşa edilerek 14 dershane ile eğitim ve öğretime açılmıştır. Daha sonra ihtiyaç üzerine bazı depo ve salonlar derslik haline getirilerek 18 dershane ile eğitim ve öğretime açılmıştır.

Nazife Hatun İlkokulu olarak biz, Kendini tanıyan, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ülkesine, Cumhuriyeti’ne ve milli değerlerine sahip çıkan, bilgiye ulaşabilen, sevgi saygı ve güven ortamında yaratıcı dürüst bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca okulumuz bünyesinde 2015-2019 yılları arasında Nazife Hatun Geçici Eğitim Merkezi de faaliyet göstermiş olup; 2019 yılında GEM (Geçici Eğitim Merkezi)’lerin kapatılmasıyla okulumuzdaki Suriyeli Öğrencilerin oranı %97’ye ulaşmıştır. Okulumuzda 2021-2022 eğitim döneminde 470 öğrenci olup; bunların 447’si  Suriyeli, 3’ü Somalili,  2’si Iraklı ve 19’u Türk öğrencidir.

Okulumuz binasının 2018 Eylül ayında yıkılması sonucunda geçici olarak Battalgazi ortaokulu eski binasına taşınmıştır. Okulumuz yeni binasının inşaatı tamamlanmış olup, taşınma süreci halen devam etmektedir. Okulumuzda 17 şube E-Okul, 4 şube uyum sınıfı olmak üzere toplam 21 şubemiz bulunmaktadır.

Okulumuz binasında 24 derslik, 2 ana sınıfı, Z kütüphane, Matematik Sınıfı, çok amaçlı salon, 2 müdür yardımcısı odası,  2 Rehber Öğretmen odası ile spor odası bulunmaktadır. Okulumuzda 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 18 sınıf öğretmeni, 1 İngilizce öğretmeni, 6 PİKTES Türkçe Öğreticisi ile 3 Gönüllü Arap öğretici görev yapmaktadır...

İLETİŞİM BİLGİLERİ