ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Ankara İl MEM) yerel bir otorite olarak Ankara ilindeki her türdeki eğitim kurumunun eğitim faaliyetlerinin planlaması, denetlemesi ve kontrol süreçlerinden sorumludur. Çok geniş bir kitleye hitap etmekte olup faaliyetlerini örgün ve yaygın eğitim olmak üzere 2 temel alandan yürütmektedir. 2019-2020 itibariyle 4.723 okul/kurumda 77.852 öğretmen ve 1.117.487 öğrenci örgün eğitim kurumlarında öğrenim görmektedir.

29 Halk Eğitim Merkezi, 1 Olgunlaşma Enstitüsü (OE), 15 RAM'da toplam 770 öğretmen ile 450.000 civarında yararlanıcıya ise yaygın eğitim kurumları ile ulaşılmaktadır. Müdürlüğümüz, merkez ilçeler dahil olmak üzere 25 ilçede doğrudan il millî eğitim müdürüne bağlı birimler/bürolar ile şube müdürü kadro sayısına göre birleştirilerek veya ayrılarak teşkilatlandırılan şube müdürlükleri eliyle millî eğitim hizmetlerini ve “Temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din öğretimi, özel eğitim ve rehberlik ile hayat boyu öğrenmeye yönelik” ortak aktiviteleri koordineli bir şekilde yürütür.

Müdürlüğümüz, Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ile görevli ve sorumludur. Kurumumuz bu rolünü il ve ilçe yöneticileri arasında yapacakları iş bölümü çerçevesinde verilen eğitim öğretim hizmetlerindeki ortak görev alanlarıı doğrultusunda yürütür.

Ankara İl MEM, kendisine bağlı olarak görev yapan her tür ve kademedeki eğitim kurumları aracılığı ile her kesimden öğrencilere, yetişkinlere, ailelere ayrım yapmaksızın fırsat eşitliği prensibi ile hizmet vermektedir. Örgün ve yaygın eğitim kapsamında okul öncesinden yüksek öğrenime kadar 3-19 yaş aralığındaki tüm öğrencilerin ihtiyacı karşılanmaktadır. Toplumun her kesiminden, her türlü demografik, sosyo-ekonomik özelliğe sahip,  dezavantajlılar, göçmenler ve engelliler de dahil olmak üzere okul çağındaki çocuklardan her yaştaki yetişkinlere kadar dileyen herkes programlarımız çerçevesinde faaliyetler, eğitimler ve kurslardan faydalanmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ


  • 0312 306 89 25 - 0312 306 89 32

  • uluslararasiprojeler06@meb.gov.tr

  • Emniyet Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı 4/B, 06500
    Yenimahalle / ANKARA
    (Ankara İl MEM Arge Binası Uluslararası Projeler Birimi)

  • https://ankaraarge.meb.gov.tr/